adnan menderes üniversitesi
Türkçe - English
Bu anket çalışması, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında “Konaklama İşletmelerinde Sosyal Medya Pazarlaması: Turizm Tüketicilerinin Sosyal Medya Sitelerine İlişkin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması” başlıklı bir yüksek lisans tezi çalışmasında kullanılmak üzere uygulanmaktadır.


This questionnaire is applied so as to be used in the dissertation titled “Social Media Marketing for Accommodation: A Field Study on the Perceptions of Tourism Consumers Related to the Social Networking Sitesat Adnan Menderes University Social Sciences Institute Department of Tourism Management.